Struktura własnościowa, majątek

Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

Dane dotyczące wartości mienia komunalnego ujętego w ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2018 r.:

I. Składniki majątku trwałego- 2 643 457,33 zł, w tym: 

  • grunty- 60500,00 zł.
  • Budynki -1 065727,51 zł.
  • urządzenia techniczne i maszyny – 23 608,11 zł.
  • środki transportu – 124 499,04 zł.
  • inne środki trwałe i wyposażenie - 1 302 906,79 zł.
  • wartości niematerialne i prawne – 66 215,88 zł.
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi
odpowiada: Marcin Józefaciuk
data: 10-05-2019
wytworzył: Marcin Józefaciuk
data: 10-05-2019
data: 10-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 09-08-2018 - Edycja treści
  • 25-01-2018 - Edycja treści
  • 29-05-2017 - Edycja treści
  • 29-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 730